Taktiskt Modulärt Marksensorsystem (TMM)

Taktiskt Modulärt Marksensorsystem

Taktiskt Modulärt Marksensorsystem (TMM) skall användas av Försvarsmakten som ett övervakningssystem och är tänkt att stödja förband som uppträder inom markarenan. Användaren av TMM skall kunna upptäcka, varna, klassificera, identifiera, reagera, fatta beslut samt dokumentera händelsen baserad på gjorda iakttagelser. TMM består av ett antal olika typer av sensorer (bl. a seismisk/akustisk, PIR-sensorer, IR-kameror och radar) som kommunicerar med en central kontrollenhet och/eller en handburen kontrollenhet.

Uppdrag

Pondra har varit med från start i projektet och i de tidiga faserna bidragit i framtagning av systemdesignen och upphandlingsunderlag. Därtill har Pondra stöttat med kompetens inom IT-säkerhet för ISD och auktorisation och har bl. a arbetat fram säkerhetsmålsättningen samt tekniska ackrediteringsunderlag. Pondra har även bidraget med kompetens inom test och verifiering, systemsäkerhet och projektledning samt leverans till Försvarsmakten.

Mervärde

Pondras insats har bidragit till ökad effektivitet i projektet på FMVs sida, genom stöd med bl.a systemarbete och design, test och verifiering, IT-säkerhet för ISD & auktorisation samt projektledning och systemsäkerhet.
Kund
FMV
Område
Teknisk systemutveckling
Kompetens
Projektledning, Test/Verifiering, Sensorteknik, IT-säkerhet, Systemarbete
Tidsperiod
2013 - 2017
Kontaktperson
Webbplats
http://www.fmv.se/