Taktiska datalänkar (TDL)

Taktiska datalänkar (TDL)

Sveriges försvarsmakt har beslutat om införande av interoperabla kommunikationssystem som ska möjliggöra kommunikation såväl nationellt som internationellt inom NATO och EU-operationer. Det primära systemet för detta ändamål är den taktiska datalänken Länk 16 som används över hela världen inom alla domäner (mark, sjö och flyg). SPL och TDL-kontoret på FMV har till uppgift att ta fram nödvändig infrastruktur samt systemsamordna införandet av Länk 16 tillsammans med de plattformar som har taktiska datalänkar integrerat i sina ledningssystem.

Uppdrag

Pondras uppdrag är att bistå FMV i detta systemarbete vilket innefattar konfigurationsledning, tekniska utredningar, framtagning av tekniska specifikationer, arbete med ILS-strategi, interoperabilitetsanalys mellan TDL-plattformar, samt samordningsarbete mellan TDL-intressenter inom industri och försvar.

Mervärde

Pondra bidrar till en avvägd, sammanhållen implementation av taktiska datalänkar i Sverige, samt skapar förutsättningar för styrning, designledning och vidareutveckling av system inom TDL.
Kund
FMV
Område
Kommunikation
Kompetens
Projektledning, Krav- & Verksamhetsanalys, Test, ILS
Tidsperiod
2005 -
Kontaktperson

Projektledare Lenn Viberg, lenn.viberg@pondra.se

Webbplats
http://www.fmv.se/