Vi fokuserar på verksamhetskritisk kommunikation på alla nivåer hos kunder med behov av extrem tillförlitlighet.

Pondra erbjuder högkvalitativa tjänster för verksamhetsutveckling, projektledning, tekniskt upphandlingsstöd och teknisk systemutveckling. Vi verkar inom försvar och samhällssäkerhet, offentlig sektor samt produktutvecklande organisationer inom områdena energi, telekommunikation, transport/infrastruktur och medicinsk teknik.

Vi är teknikkonsulter med mycket stor erfarenhet av komplexa system och lösningar inom såväl försvar, privat och offentlig sektor. Vi kännetecknas av ett stort teknikintresse och en vilja att alltid hjälpa våra kunder i alla lägen för att uppnå bästa resultat. Vi utför våra uppdrag både hos kund eller som åtagande in-house enligt önskemål. Vi är certifierade enlig ISO 9001:2015 och väldigt stolta över att ha en hög kundnöjdhet.

Sedan i mitten av 2017 är vi en del av den snabbt växande  IT-Koncernen Empir Group AB empir.se.

 

Driftstidsförlängning transmissionsnät Luftfartsverket

Pondra fick i uppdrag att bistå Luftfartsverket med projektledning och projektadministration inför bytet av transmissionsutrustningen

Taktiska datalänkar (TDL)

Pondras uppdrag är att bistå FMV i detta systemarbete vilket innefattar konfigurationsledning, tekniska utredningar, framtagning av tekniska specifikationer, arbete med ILS-strategi, interoperabilitetsanalys mellan TDL-plattformar, samt samordningsarbete mellan TDL-intressenter inom industri och försvar.

Taktiskt Modulärt Marksensorsystem

Pondra har varit med från start i projektet och i de tidiga faserna bidragit i framtagning av systemdesignen och upphandlingsunderlag. Därtill har Pondra stöttat med kompetens inom IT-säkerhet för ISD och auktorisation och har bl. a arbetat fram säkerhetsmålsättningen samt tekniska ackrediteringsunderlag.