Vi fokuserar på verksamhetskritisk kommunikation på alla nivåer hos kunder med behov av extrem tillförlitlighet.

Pondra erbjuder högkvalitativa tjänster för verksamhetsutveckling, projektledning, tekniskt upphandlingsstöd och teknisk systemutveckling. Vi verkar inom försvar och samhällssäkerhet, offentlig sektor samt produktutvecklande organisationer inom områdena energi, telekommunikation, transport/infrastruktur och medicinsk teknik.

Vi är teknikkonsulter med mycket stor erfarenhet av komplexa system och lösningar inom såväl försvar, privat och offentlig sektor. Vi kännetecknas av ett stort teknikintresse och en vilja att alltid hjälpa våra kunder i alla lägen för att uppnå bästa resultat. Vi utför våra uppdrag både hos kund eller som åtagande in-house enligt önskemål. Vi är certifierade enlig ISO 9001:2015 och väldigt stolta över att ha en hög kundnöjdhet.

Företaget har funnits sedan 1993. I februari 2018 så ändrades namnet från Generic Systems Sweden AB till Pondra AB som en del i förändringen av koncerntillhörighet.

Från september 2019 ingår Pondra i Rejlers AB.