Karlskrona 
Pondra AB
Borgmästaregatan 11
371 35 Karlskrona

Vid specifika frågor, kontakta:

Joakim Sundeman
Enhetschef Kommunikation och Säkerhet
Enhetschef Marina System
070-982 55 72
joakim.sundeman@pondra.se