Fatta väl grundade beslut som leder till förändring och utveckling.

Vi erbjuder stöd till dig som brottas med komplexa verksamheter, komplicerad teknik och snabba omvärldsförändringar. Vårt mål är att din organisation på bästa sätt ska skapa värde för sina kunder och andra intressenter.

Vare sig det handlar om att skapa nya produkter och tjänster, effektivisera verksamheten eller bättre utnyttja tekniska möjligheter kan vi bidra med värdefullt stöd. Genom att balansera verksamhetskrav och tekniska möjligheter säkerställer vi ett effektivt utnyttjande av dagens och morgondagens lösningar utan att skapa onödiga låsningar och beroenden.

Vi kombinerar engagemang, kompetens och långvarig erfarenhet för att hjälpa dig att lyckas med kritiska processer såsom:

  • Strategisk utveckling

  • Processutveckling och informationsmodellering

  • Livscykelhantering av strategiska resurser

  • Förändringsledning

  • Arkitekturarbete i flera dimensioner (Enterprise Architecture, Verksamhetsarkitektur, Affärsarkitektur)

I ett utvecklingsarbete kan vi bistå hela vägen från identifiering av behov, problem och möjligheter till att utvecklade lösningar tas emot, används och utvärderas.

Vill du veta mer?
Kontakta Jaime Rico, jaime.rico@rejlers.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

 

Dina utmaningar är vår vardag

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din bransch är vår verksamhet

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din karriär börjar här

Hos oss får du möjlighet att tillsammans med ett glatt gäng vara med att bygga företaget Pondra med aspirationen att bli nordens ledande aktör inom kritisk kommunikation