Utveckla det du inte trodde var möjligt och ge dina produkter ny kraft.

Vi erbjuder utveckling av intelligenta produkter med innehåll av elektronik och programvara. Vårt mål är att du som kund skall kunna vara innovativ och realisera dina idéer utan att överskrida budgetramarna eller behöva kompromissa med kvalitet, tillförlitlighet eller säkerhet.

Vårt fokus ligger på kvalitet, utvecklingstid och kostnad. Vi erbjuder kompletta projektteam eller enskilda specialister som kan arbeta antingen på plats hos dig eller i våra egna lokaler.

Vi arbetar med utveckling av mjukvara och elektronik. Tyngdpunkten ligger på applikationsutveckling och utveckling av inbyggda system. Kärnan i erbjudandet är kravhantering och systemarkitektur under tidiga projektfaser, projektledning, systemutveckling och integration under projektets implementeringsfas samt testledning, test och validering i slutfasen. Vi har en gedigen erfarenhet av praktisk realisering av tekniska tillämpningar kombinerat med djup teoretisk kunskap om tekniken och jobbar ofta under rigorös sekretess.

Vi har experter inom följande områden:

  • Sensornära tillämpningar

  • RF- och mikrovågsteknik

  • Signalbehandling och bildanalys

  • Inbyggda system, hårdvarunära mjukvaruutveckling och realtidsoperativsystem

  • Applikationsutveckling för Windows och Linux, t.ex. C#, .NET, C++ och Java


Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Systemdefinition och kravhantering

  • Projektledning

  • Mjukvaruutveckling

  • Hårdvaruutveckling

  • Testning

 

Vill du veta mer?
Kontakta Jaime Rico, jaime.rico@rejlers.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

 

Dina utmaningar är vår vardag

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din bransch är vår verksamhet

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din karriär börjar här

Hos oss får du möjlighet att tillsammans med ett glatt gäng vara med att bygga företaget Pondra med aspirationen att bli nordens ledande aktör inom kritisk kommunikation