Säkerställ tillgängligheten på befintliga system och utveckla för framtiden.

Vi arbetar i hela livscykeln och vi erbjuder stöd i samband med utveckling, anskaffning och vidmakthållande av fartygssystem och ingående delsystem. Vi kan åta oss uppdrag med större omfattning likväl som stöd inom specifika områden.

Vi är en grupp med stor kompetens och ett stort engagemang där vi kan erbjuda stöd inom en mängd olika områden där den samlade kompetensen kan användas i det enskilda fallet. Vi har även ett kontor i Karlskrona där vi kan stödja med en nära kvalitetsuppföljning och lokalt projektstöd.

Vi har hög kompetens inom bl.a. följande områden:

 • Skeppsteknik
 • Vapensystem
 • Ledningsstödsystem
 • Sambandssystem
 • Taktisk datalänk
 • Satellitkommunikation
 • Sensorer
 • PRIO, LIFT och andra stödsystem
 • ILS
 • Systemsäkerhet

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

 • Systemdefinition och kravhantering
 • Upphandlingsstöd
 • Underhållsanalys
 • Konfigurationsledning
 • Verifiering
 • Sammanställning av underlag för överlämning

 

Vill du veta mer?
Kontakta Morgan Rindeskär morgan.rindeskär@pondra.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Dina utmaningar är vår vardag

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din bransch är vår verksamhet

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din karriär börjar här

Hos oss får du möjlighet att tillsammans med ett glatt gäng vara med att bygga företaget Pondra med aspirationen att bli nordens ledande aktör inom kritisk kommunikation