Säkerställ att du kan läsa av din omgivning och kommunicera säkert närhelst det behövs.

Vi stödjer dig med att utforma framtidens kommunikation, sensorsystem och säkerhetslösningar för såväl militära som kommersiella ändamål. Vårt mål är att du som kund alltid skall ha tillgång till framtidens teknik i er utveckling.

Vi kan åta oss hela uppdrag men även tillhandahålla enskilda experter för just ert behov. Vi har experter inom bl.a. följande områden:

 • Radiokommunikation

 • Sensor- och radarteknik

 • Interoperabla datalänkar

 • Mobil telekommunikation

 • Kommunikationsteknik (IP, routers)

 • IT-Säkerhet

 • RÖS

Utifrån gedigen teknisk kompetens kombinerat med gott verksamhetskunnande kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom hela utvecklingscykeln, dvs. från förstudie till stöd vid införande/vidmakthållande inom såväl försvarssektorn som den civila sektorn.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

 • Stöd till projektledning/samordning

 • Kravanalys och kravspecificering

 • Granskning och framtagning av tekniska specifikationer

 • Studier och utredningar resulterande i beslutsunderlag för kunden

 • Utvärdering av kravuppfyllnad och systemprestanda

 

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Jaime Rico, jaime.rico@rejlers.se  om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

 

Dina utmaningar är vår vardag

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din bransch är vår verksamhet

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din karriär börjar här

Hos oss får du möjlighet att tillsammans med ett glatt gäng vara med att bygga företaget Pondra med aspirationen att bli nordens ledande aktör inom kritisk kommunikation