Våga skapa och utveckla pålitliga produkter i en ständigt föränderlig värld.

Det vi levererar till produkttillverkande företag i Sverige är resurserna för att förverkliga idéer, styrning och struktur samt en möjlighet till förändring. Vi förstår de produkttillverkande företagens höga krav på tillförlitliga produkter och dynamisk produktion. Vi skapar värde genom att hjälpa svenska och internationella produkttillverkande företag att genomföra leveranser i världsklass.

Genom vår expertis kan vi leverera tjänster inom områdena:

  • Verksamhetsutveckling
  • Teknisk systemutveckling

I produktutvecklingsprojekt som vi deltar i kommer vår ingenjörskompetens inom sensorsystem, datainsamling, realtidssystem, signalbehandling och mjukvaruutveckling till stor användning.

I utredningsuppdragen kommer vi in i tidiga skeden i projekten, innan beslut tas om systemlösningar. Ofta ska ett antal tekniska lösningar definieras och utvärderas för att skapa ett beslutsunderlag inför ett vägval.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Jaime Rico, jaime.rico@rejlers.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

 

Dina utmaningar är vår vardag

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din bransch är vår verksamhet

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din karriär börjar här

Hos oss får du möjlighet att tillsammans med ett glatt gäng vara med att bygga företaget Pondra med aspirationen att bli nordens ledande aktör inom kritisk kommunikation