Ta till vara e-förvaltningens möjligheter

E-förvaltningen har genomgått olika generationsskiften, från ett första fokus på intern effektivisering inom offentlig förvaltning till ett utvidgat synsätt som fokuserar på öppenhet, innovation och delaktighet för alla i samhället, den så kallade tredje generationens e-förvaltning.

Vi har lång erfarenhet av att leverera innovativa, säkra och tillförlitliga lösningar till offentlig sektor. Vår kompetensbredd medger att vi kan erbjuda hjälp både när det gäller strategiska frågor på ledningsnivå och konkreta verksamhetsutvecklingsprojekt för att öka kvalitet, effektivitet och medborgarnytta.

Vi har via våra uppdrag insyn i den Digitala agendan för såväl Sverige som Europa. Vi har ett mångårigt samarbete med Försvarsmakten där vi arbetar bl.a. med verksamhetsutveckling och enterprise-arkitektur för en effektiv förvaltning. Vi hjälper också MSB med utredningar om samverkan vid kris, LFV med arbetet att utveckla ett gemensamt europeiskt luftrum, SLL och Apoteket med 
e-recept och mycket mer.

Med vår expertis kan vi leverera tjänster inom områdena:

  • Verksamhetsutveckling
  • Informationshantering
  • Tekniskt upphandlingsstöd
  • Teknisk systemutveckling

Vi vet hur samhällsviktig information skall hanteras och skapar samverkan och tillit i det trygga samhället.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Jaime Rico, jaime.rico@rejlers.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

 

Dina utmaningar är vår vardag

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din bransch är vår verksamhet

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Din karriär börjar här

Hos oss får du möjlighet att tillsammans med ett glatt gäng vara med att bygga företaget Pondra med aspirationen att bli nordens ledande aktör inom kritisk kommunikation